La Colegiul „Vasile Lovinescu” a avut loc vizita de evaluare pentru acreditare

La Colegiul „Vasile Lovinescu” din Fălticeni a avut loc vizita de evaluare externă pentru acreditarea a două calificări: Tehnician în construcţii şi lucrări publice şi Tehnician veterinar.

Aceste calificări au funcţionat până în prezent pe baza autorizaţiei provizorii începând cu anul şcolar 2008 – 2009.

În urma depunerii cererii pentru acreditare experţii evaluatori de la ARACIP s-au deplasat în perioada 17-18 iunie la Colegiul „Vasile Lovinescu” din Fălticeni şi au analizat evoluţia activităţilor şcolare şi extraşcolare desfăşurate în perioada de funcţionare provizorie a calificărilor, baza materială, implicarea cadrelor didactice în formarea profesională continuă şi rezultatele obţinute cu elevii şcolii la concursuri şi olimpiade şcolare în ultimul ciclu de învăţământ.

Conform agendei au avut loc mai multe activităţi printre care vizitarea spaţiilor şcolare, interviuri cu elevii, cadrele didactice, părinţi, agenţi economici, membri Consiliului de Administraţie şi Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, asistenţe la orele de curs şi alte activităţi din programul zilei, analiza documentelor relevante pentru acreditare.

Ca urmare a evaluării s-a constatat că toţi descriptorii de performanţă au fost îndepliniţi, şcoala urmând să primească oficial, cu ordin de ministru, acreditarea pentru calificările menţionate anterior.

În acelaşi timp trebuie amintit şi faptul că în luna iunie a fost confirmată oficial şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru filiera Teoretică, profilul Umanist specializarea Ştiinţe Sociale iar începând cu anul şcolar 2013 – 2014 vor funcţiona două clase a IX -a cu această specializare: o clasă pentru forma de învăţământ zi şi o clasă pentru forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.