Au fost stabilite propunerile pentru funcţia de Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, PS Damaschin Dorneanul şi episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, PS Calinic Botoşăneanul, sunt cele două propuneri de candidaţi care au fost discutate de Sf. Sinod Mitropolitan al Mitropoliei Molovei şi Bucovinei

Aşa cum se precizează în comunicatul de presă al Mitropoliei Molovei şi Bucovinei, în ziua de sâmbătă, 11 iulie 2020, la Reşedinţa Mitropolitană din Iaşi, s-a desfăşurat şedinţa de lucru a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Au participat: IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, PS Ignatie, Episcopul Huşilor, PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi PS Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

Ca urmare a mutării la cele veşnice a vrednicului de pomenire Arhiepiscopul Pimen şi a necesităţii alegerii unui nou chiriarh pentru slujirea Bisericii lui Hristos din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, membrii Sinodului mitropolitan, urmând procedurile statutare, au desemnat doi candidaţi spre a fi aleşi în această responsabilitate:

Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor;

Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor;

Ierarhii Sinodului Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei s-au întrunit apoi, la Centrul eparhial Iaşi, în şedinţă specială de consultare cu membrii clerici și mireni ai Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. În urma votului Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, s-a decis menținerea listei candidaţilor, stabilită de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, nepropunându-se un al treilea candidat.

Propunerile pentru slujirea de Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor au fost înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care, în ședința de lucru din data de 21 iulie 2020, va alege pe întâistătătorul acestei eparhii.

„Rugăm pe Atotmilostivul Dumnezeu să rânduiască în slujirea de Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor pe păstorul cel mai potrivit, care să povățuiască părintește, pe drumul mântuirii, clerul și credincioșii din această eparhie!”, se precizează în comunicatul de presă al Mitropoliei Molovei şi Bucovinei.

Părintele Damaschin (Ioan-Daniel) Luchian s-a născut în data de 24 iunie 1981 în comuna Dorneşti, judeţul Suceava, fiind cel de-al doilea copil al părinţilor Constantin şi Elena Luchian. Formarea teologică a dobândit-o la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Mitropolit Dosoftei” Suceava, apoi la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, secţia Pastorală, fiind licenţiat în urma susţinerii lucrării Paternitate şi filiaţie duhovnicească în Ortodoxie. Continuitate şi înnoire, alcătuită sub coordonarea Pr. Prof. Dr. Ioan-Cristinel Teşu.

Între anii 2006-2008 a urmat cursuri postuniversitare de masterat în cadrul Facultăţii de Teologie „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, secţia Doctrină şi Cultură, finalizate cu lucrarea de disertaţie Paternitate şi filiaţie duhovnicească în scrisorile Sfinţilor Varsanufie şi Ioan din Gaza, îndrumător Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă.

Din 2015 este doctorand al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, cu o lucrare despre Dimensiunea mistagogică a Săptămânii Sfintelor Pătimiri. Elemente de antropologie teologică, sub coordonarea Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr.

În ceea ce priveşte ascultările pe care le-a avut în Biserică, părintele Damaschin a fost închinoviat la Mănăstirea Sihăstria Putnei în data de 19 iulie 2004, apoi tuns în monahism pe 18 decembrie 2005. A fost hirotonit ierodiacon de către Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul în 25 martie 2006, după care, în 28 aprilie 2006 a fost hirotonit preot de către Înaltpreasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. Hirotesia întru protosinghel a avut loc în data de 9 noiembrie 2009, iar cea întru arhimandrit în 25 martie 2012. În 23 iulie 2017, PS Damaschin fost hirotonit episcop după rânduiala liturgică.

Calinic Dumitriu s-a născut la data de 18 noiembrie 1957 în municipiul Iaşi, primind la botez numele de Constantin Dumitriu.

În anul 1980, după absolvirea liceului din Iaşi şi satisfacerea stagiului militar, a intrat ca frate la Mănăstirea Putna. A fost tuns în monahism patru ani mai târziu (în 1984), primind numele Calinic. În perioada anilor 1985-1989 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, luându-şi licenţa cu lucrarea Parabolele lui Iisus de Joachim Jeremias. Această lucrare a fost tipărită ulterior la Editura Anastasia din Bucureşti. În 1986, 14 mai, a fost hirotonit diacon, în Catedrala Mitropolitană din Iaşi, de P. F. Teoctist, iar la 15 august, acelaşi an, la hramul Mănăstirii Putna, a fost hirotonit ieromonah pe seama aceleiaşi mănăstiri. În perioada sus amintită (1980-1989), la Mănăstirea Putna, a îndeplinit diferite ascultări, printre care: econom, muzeograf, slujitor, mare eclesiarh ş.a. În 1990, luna octombrie, a fost numit, de către I. P. S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, stareţ al Mănăstirii Râşca. În 1991, 25 ianuarie, la propunerea I.P.S. Mitropolit Daniel, a fost ales, de către Sfântul Sinod, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. În 1991, 25 martie, a fost hirotonit întru arhiereu în Catedrala Mitropolitană de: I.P.S. Daniel, I. P. S. Pimen, P.S. Eftimie.

În perioada 1994-1998 a frecventat cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Petre Andrei” – Iaşi, în perioada 1996-1998 a frecventat cursurile de doctorat, specializarea Istoria Filosofiei, catedra: Istoria Filozofiei şi Axiologiei, Facultatea de Filosofie din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi, cu tema: „Tanatologia în proiecţiile sale teologice şi filosofice”, sub îndrumarea Prof. univ. Dr. Petre Dumitrescu. Lucrarea a fost susţinută la 14 mai 1998, obţinând titlul de Doctor în Filosofie, specializarea Istoria Filosofiei, cu calificativul maxim.

În perioada 2000-2004 a frecventat cursurile de doctorat, specializarea Epistemologie şi filozofia ştiinţei, catedra: Logică şi filosofie sistematică „Petre Botezatu”, Facultatea de Filosofie din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza, cu tema „Logica Trinităţii”, sub îndrumarea Acad. prof. univ. dr. Teodor Dima. Lucrarea a fost susţinută public la 28 decembrie 2004, obţinând titlul de Doctor în Filosofie, specializarea Epistemologie şi filozofia ştiinţei, cu calificativul maxim.

Potrivit Statutului BOR, alegerea de Patriarh al României, mitropolit, arhiepiscop şi episcop eparhiot se face, prin vot secret, de către Sfântul Sinod, după consultarea clerului şi mirenilor din organismele bisericeşti, în termen de cel mult 60 de zile de la vacantarea scaunului respectiv sau de la înfiinţarea unei noi eparhii.  Lista ierarhilor eligibili se întocmeşte de către Cancelaria Sfântului Sinod se aprobă şi se comunică de către Patriarhul României mitropoliei în care se află eparhia vacantă, iar nerespectarea acestei liste duce la anularea de către Sfântul Sinod a propunerii Sinodului mitropolitan.

Pentru alegerea arhiepiscopului sau a episcopului eparhiot, Sinodul mitropolitan, prezidat de mitropolitul locului, stabileşte, prin consultare deschisă urmată de vot secret consultativ, în ordinea dipticelor sau a rangurilor bisericeşti, o listă de doi candidaţi, ierarhi eligibili sau alte persoane care întrunesc condiţiile prevăzute, cu motivarea fiecărei propuneri. După consultare, Sinodul mitropolitan se consultă, într-o şedinţă specială, cu membrii Adunării eparhiale ai eparhiei vacante, la care participă un decan şi un director de la instituţiile de învăţământ teologic din cuprinsul eparhiei, desemnaţi de mitropolit. Consultarea are loc la sediul mitropoliei, la data stabilită de mitropolit în acord cu ierarhii din mitropolia respectivă, informând despre aceasta pe Patriarhul României.

În numele şi pe baza listei stabilite de Sinodul mitropolitan, în cadrul consultării deschise cu Adunarea eparhială şi cu delegaţii de drept, mitropolitul expune cerinţele pastorale ale eparhiei vacante şi prezintă lista celor doi candidaţi eligibili care au obţinut cele mai multe voturi în cadrul consultării din Sinodul mitropolitan, apoi solicită opinia Adunării eparhiale şi a delegaţilor de drept privind menţinerea listei cuprinzând numele celor doi candidaţi sau completarea ei motivată cu încă un candidat dintre ierarhii eligibili.

Lista întocmită de Sinodul mitropolitan, completată în urma consultării, este înaintată Sfântului Sinod cu proces-verbal. Sfântul Sinod, primind lista candidaţilor eligibili, în ordinea dipticelor şi a rangurilor bisericeşti, examinează motivarea fiecărei propuneri de candidaţi, în vederea confirmării. În cazul în care, în urma discuţiilor, se consideră necesar, prin vot deschis, cu jumătate plus unu din voturile valide, Sfântul Sinod dispune completarea listei cu încă un candidat eligibil dintre cei care întrunesc condiţiile prevăzute.

În vederea alegerii arhiepiscopului sau a episcopului eparhiot de către Sfântul Sinod, pe buletinul de vot se înscriu, în ordinea dipticelor şi a rangurilor bisericeşti, numele celor 2, 3 sau 4 candidaţi propuşi prin vot secret consultativ de Sinodul mitropolitan, de clericii şi mirenii participanţi la consultare, precum şi de către Sfântul Sinod.

Arhiepiscop sau episcop eparhiot ales devine candidatul care a obţinut jumătate plus unu din totalul voturilor valide. Dacă niciunul dintre candidaţi nu a întrunit numărul necesar de voturi, se organizează o nouă votare, la care participă primii 2 candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi. Este ales cel care a întrunit jumătate plus unu din totalul voturilor valide.

 Foto: Mitropolia Molovei şi Bucovinei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.