Serbarea națională de la Putna – 150 (1871-2021) – concurs județean de creație literară

Concursul județean de creație literarăSerbarea Națională de la Putna – 150 (1871-2021)” este o competiție organizată de Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, în parteneriat cu Societatea Scriitorilor Bucovineni și Inspectoratul Școlar Județean, sub egida Consiliului Județean Suceava, pentru elevii claselor V-VIII și IX-XII din județul Suceava.

Proiectul urmărește marcarea aniversării a 150 de ani de la „Serbarea de la Putna”, oferind elevilor din județul Suceava posibilitatea de a participa la un concurs pe această temă. Elevii vor elabora o compunere despre Serbarea de la Putna. Se vrea, astfel, familiarizarea elevilor cu un moment important din istoria culturală a Bucovinei, conștientizarea și înțelegerea acestuia. Prin urmare, prin trasarea unor coordonate cu privire la cultura memoriei, se asigură continuitatea culturală a unei societăţi prin conservarea valorilor sale colective de la o generaţie la alta; astfel, generaţiile de mai târziu vor putea reconstitui propria identitate culturală. Trimiterile la trecut, pe de altă parte, asigură o conştiinţă istorică membrilor unei societăţi, prin crearea unui trecut comun.

Concursul se adresează elevilor din clasele V-VIII și IX-XII, care sunt provocați să își valorifice talentul, creativitatea și cunoștințele scriind o compunere despre Serbarea de la Putna (1871).

Elevii vor avea libertatea alegerii tipului de compunere în acord cu tema propusă de organizatori, ținând cont că materialul scris nu trebuie să depășească 2 pagini, scrise în Times New Roman, font 12.

Înscrierea în concurs se realizează prin completarea şi trimiterea fişei de înscriere, a acordului părinților și a compunerii pe tema dată, la adresa de email: bbsv@bbsv.ro – data limită 24 iunie 2021. (Elevii care au peste 18 ani vor completa acordul singuri)

Anunțarea câștigătorilor și publicarea rezultatelor se va face până cel târziu pe 15 august 2021, data exactă urmând a fi stabilită și anunțată ulterior.

Regulamentul concursului:

 1. Tipul proiectului:

Proiectul Serbarea Națională de la Putna – 150 (1871-2021) – concurs județean de creație literară este o competiție organizată de Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, în parteneriat cu Societatea Scriitorilor Bucovineni și Inspectoratul Școlar Județean, sub egida Consiliului Județean Suceava pentru elevii din clasele V-VIII și IX-XII din județul Suceava.

 1. Obiectivul general/scopul proiectului:

Proiectul urmărește marcarea aniversării a 150 de ani de la „Serbarea de la Putna”, oferind elevilor din județul Suceava posibilitatea de a participa la un concurs pe această temă. Elevii vor elabora o compunere despre Serbarea de la Putna.

III. Obiectivele specifice:

 1. Asigurarea eficienţei proiectului, prin fixarea aspectelor organizatorice;
 2. Popularizarea proiectului;
 3. Selectarea participanţilor până la data stabilită în Regulament;
 4. Dezvoltarea sensibilității estetice şi artistice a elevilor, prin implicarea în acest concurs;
 5. Diseminarea rezultatelor prin intermediul resurselor media.
 6. Grupul ţintă:
 7. a) elevi din clasele V-VIII și IX-XII care să își valorifice talentul, creativitatea și cunoștințele scriind o compunere despre Serbarea de la Putna (1871).
 8. Desfăşurarea proiectului

Etapele, activităţile proiectului:

 1. Popularizarea proiectului: 1 iunie – 1 septembrie 2021
 2. Primirea materialelor pe adresa de email: bbsv@bbsv.ro – data limită 24 iunie 2021.
 3. Anunțarea câștigătorilor și publicarea rezultatelor: data limită 15 august 2021
 4. Descrierea concursului:

Tema: 150 de ani de la Serbarea de la Putna

Elevii vor avea libertatea alegerii tipului de compunere în acord cu tema propusă de organizatori, ținând cont că materialul scris nu trebuie să depășească 2 pagini, scrise în Times New Roman, font 12.

VII. Înscrierea în concurs

Înscrierea elevilor în concurs se realizează prin completarea şi trimiterea fişei de înscriere, a acordului părinților și a compunerii pe tema dată la adresa: bbsv@bbsv.ro – data limită 24 iunie 2021. (Elevii care au peste 18 ani vor completa acordul singuri)

VIII. Evaluarea si certificarea activităţilor se va realiza prin:

– premii și diplome de participare;

– pentru cadre didactice: diplomă de coordonator.

Juriul este format din profesori/bibliotecari și din scriitori români care fac parte din Societatea Scriitorilor Bucovineni.

Director,

Dr. Gabriel Cărăbuș

Coordonator de proiect,

Dr. Alexandru-Ovidiu Vintilă

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 

Serbarea națională de la Putna – 150 (1871-2021) – concurs județean de creație literară

 1. Numele unităţii de învăţământ: …………………………………………………..
 2. Adresa completă a unității școlare: ………………………………………………….
 3. Nr. de telefon/fax al școlii: ………………………………………………….
 4. Adresă poştă electronică a unității școlare (e-mail): ……………………………………
 5. Profesorul coordonator (nume şi prenume, funcţie, telefon, e-mail): ……………………………..
 6. Numele și prenumele elevului înscris în concurs: …………………………………………….

Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru publicarea în mediul online a unor materiale redactate:

Subsemnatul(a)……………………………………………………………………………………, domiciliat(ă) în …………………………………………………………………………………. ,

(telefon de contact …………………………………………), părinte/ tutore al minorului ……………………………………………………………………., elev la ……………………………………………………………………….., îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor cu caracter personal în cadrul Bibliotecii Bucovinei I.G. Sbiera Suceava în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – GDPR. Temeiul juridic al prelucrării acestor date este consimțământul subscrisei/subsemnatului. Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai sus sunt voluntare.

De asemenea, sunt de acord ca materialele scrise ale copilului meu………………………………………………. să fie publicate, dacă este cazul, în mediul online, în cadrul unui proiect Bibliotecii Bucovinei I.G. Sbiera Suceava de promovare a lecturii și literaturii în rândul copiilor și tinerilor (Serbarea națională de la Putna – 150 (1871-2021) – concurs județean de creație literară).

 

Data:                                                                                                               Semnătura

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.