Noi reguli privind gestionarea deșeurilor

Autoritățile locale vor fi obligate să implementeze colectarea separată a deșeurilor textile și periculoase

Din cauza nivelului redus al îndeplinirii de către autoritățile administrației publice locale a obligațiilor ce le revin în materia gestionării deșeurilor, România se află spre coada clasamentului când vine vorba de țintele de reciclare și depozitare asumate la nivel european. Din această cauză, printr-o ordonanță adoptată săptămâna trecută, Guvernul vrea să modifice de urgență Legea serviciului de salubrizare a localităților.

modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării deșeurilor  vizează instituirea urgentă a cadrului legal pentru asigurarea sustenabilității serviciului de salubrizare, asigurarea dreptului la servicii de salubrizare și operaționalizarea instrumentelor economice la contribuția pentru economia circulară, responsabilitatea extinsă a producătorului și instituirea principiului ”plătește pentru cât arunci”.
Managementul integrat al deșeurilor reprezintă unul dintre domeniile-țintă care contribuie la promovarea intereselor și obiectivelor politicii de mediu privind conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, precum și a sănătății umane.
Astfel, ordonanța de urgență are în vedere necesitatea accelerării procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare, în vederea conformării cu directivele aplicabile și a tranziției la economia circulară.
De asemenea, implementarea acestor reforme condiționează realizarea investițiilor în sistemele de management integrat al deșeurilor; în caz contrar, se poate ajunge la agravarea crizei economice, la o posibilă declanșare a unei proceduri de infrigement și, în final, la blocarea sau pierderea fondurilor europene alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Actul normativ are în vedere și modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin:
• redefinirea și stabilirea componenței activităților serviciului de salubrizare în raport cu prestațiile desfășurate de operatori pe fluxurile de deșeuri municipale;
• stabilirea obligațiilor care le revin autorităților administrației publice locale în ceea ce privește implementarea sistemelor de colectare separată a fracțiunilor de deșeuri municipale;
• stabilirea politicii tarifare în domeniul gestionării deșeurilor și creșterea rolului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) în implementarea acestei politici;
• introducerea unor soluții legislative pentru atragerea răspunderii operatorilor colectori pentru atingerea indicatorilor de performanță.

 

Potrivit avocatnet.ro. ,odificările apărute prin noua lege sunt:

 • se elimină din OUG nr. 92/2021 obligația autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale de a aproba includerea contribuției pentru economia circulară în tariful de salubrizare; autoritățile administrației publice locale/ asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, care au aprobat includerea contribuției pentru economia circulară în tarifele activităților de salubrizare, au obligația ca în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgențe, să recalculeze și să aprobe noile tarife aferente activități de salubrizare fără includerea contribuției pentru economia circulară, în vederea conformării cu această nouă ordonanță;
 • se aduc modificări la Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006:
  • de pildă,apare o nouă activitate de colectare separată a fracțiunilor de deșeuri municipale, prin centre de colectare cu aport voluntar, la care utilizatorii pot preda, cu titlu gratuit, deșeurile reciclabile, deșeurile voluminoase, anvelopele uzate, deșeurile de echipamente electrice și electronice, de baterii și acumulatori, precum și alte tipuri de deșeuri stabilite de autoritățile administrației publice locale;
  • scindarea actualei activități de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor în trei activități, corespunzător tipului de valorificare, fracțiunii de deșeuri colectate separat și instalațiilor în care se realizează tratarea deșeurilor;
  • implementarea unui sistem de colectare separată a bio-deșeurilor;
  • implementarea, până la 1 ianuarie 2025, a sistemului de colectare separată a deșeurilor textile; reamintim, în acest context, că firmelor deja le-a fost stabilită obligația de a începe până în 2025 colectarea separată a textilelor, altfel vor risca amenzi de 40.000 lei;
  • implementarea, până la 1 ianuarie 2025, a sistemului de colectare separată a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere;
  • organizarea colectării separate a deșeurilor voluminoase, deșeurilor de echipamente electrice și electronice, deșeurilor de baterii și acumulatori, anvelopelor uzate și a altor tipuri de deșeuri prin centrele de colectare prin aport voluntar al utilizatorilor și/sau campanii periodice de colectare.
  • stabilirea politicii tarifareîn domeniul gestionării deșeurilor astfel încât să se elimine blocajele financiare ce apar în prezent;
  • reglementarea taxei de salubrizare ca fiind o plată care poate fi ajustată sau modificată oricând pe parcursul anului;
  • reglementarea nivelului maxim al taxei de salubrizare aplicată utilizatorilor care nu separă corect deșeurile, respectiv utilizatorilor care refuză încheierea contractului de prestări servicii de salubrizare cu operatorul, de până la 2 ori, respectiv de până la 3 ori față de nivelul taxei de salubrizare stabilită pentru utilizatorii care separă corect deșeurile;
  • licențierea de către A.N.R.S.C. (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice) a tuturor activităților de salubrizare desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale; de asemenea, condiționarea acordării licenței de respectarea regimului juridic obligatoriu cu privire la conținutul și durata contractelor de delegare a gestiunii statuat de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006; va exista și o perioadă de tranziție de șase luni pentru obținerea licenței A.N.R.S.C. de către operatorii care prestează activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale, de la data publicării ordonanței de urgență;
  • elaborarea și aprobarea prin ordin al președintelui A.N.R.S.C., în termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, a normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.