Voucher Tehnologii asistive pentru persoanele cu dizabilități

Autoritatea  Națională  pentru  Drepturile  Persoanelor  cu  Dizabilități, Copii  și  Adopții, în parteneriat  cu  Agenția   Națională   pentru  …