Promovăm educația – Promovăm siguranța tinerei generații

O parte distinctă în spectrul delincvenţei juvenile şi a violenţei în mediul şcolar o constituie abandonul…