Măsuri de supraveghere a fenomenelor de zăpor

Având în vedere faptul că formaţiunile de gheaţă şi zăpoarele din bazinul hidrografic al râului Bistriţa…