Cipuri pentru Europa

Suveranitatea digitală: Comisia propune un act privind cipurile pentru a face față penuriei de semiconductori și…