Comisia solicită României să asigure tratarea corectă a apelor reziduale

Comisia solicită României să respecte cerințele Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE).   Directiva impune statelor…