Elevii vor drept de vot în Consiliul de Administraţie al şcolii în care învaţă

Consultarea elevilor şi implicarea acestora în procesul decizional de la nivelul unităţii de învăţământ reprezintă acţiuni specifice unui stat democratic şi a unui învăţământ aflat în continuă dezvoltare. Pentru a garanta aceste drepturi prin lege, Consiliul Naţional al Elevilor a elaborat şi trimis tuturor parlamentarilor României un proiect legislativ care are ca scop modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 în vederea întăririi rolului beneficiarilor direcţi în buna desfăşurare a procesului educaţional. Astfel, reprezentanţii elevilor vor să redobândească dreptul de vot în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ pierdut odată cu promulgarea Legii nr.1/2011.

În prezent, propunerea legislativă a fost depusă la Camera Deputaţilor.

Legea Educaţiei Naţionale a modificat modul de constituire a Consiliului de Administraţie prin articolul 96. Alineatul (3) al acestui articol reglementează prezenţa reprezentantului elevilor în calitate de observator cu menţiunea “de regulă”. Actualul cadru legislativ intră în contradicţie cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, articolul 33 litera e) care pune pe picior de egalitate gradul de reprezentare între elevi, părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai agenţilor economici.

Conform unei statistici realizate de către Consiliul Naţional al Elevilor în perioada 25 martie – 31 martie 2012, din 999 de unităţi de învățământ în doar 326 unităţi de învăţământ (32,56%) reprezentantul elevilor participă permanent, în 218 unităţi (21,77%) participă parţial iar în 455 de unităţi (45,45%) reprezentantul elevilor nu participă deloc. Astfel doar în 54,33% din unităţile de învăţământ chestionate se respectă legea.

Prin modificarea legislativă propusă, ne dorim obţinerea dreptului de vot al reprezentantului elevilor.

“Ne fundamentăm această solicitare în baza principiilor enunţate de: Constituţia României, Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legea 52/2003 privind transparenţa decizională, Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Convenţia pentru Drepturile Copilului, adoptată de Adunarea Generală a ONU şi ratificată prin Legea 18/1990.

Modificările propuse vor duce la îmbunătăţirea cadrului de reprezentare a elevilor, ca beneficiari principali ai sistemului educaţional din România, va duce la o creştere a implicării elevilor în viaţa şcolară şi va duce la crearea unui sistem de responsabilizare a factorilor decizionali.

Elevii vor putea prezenta o situaţie reală Consiliului de Administraţie cu privire la mediul de învăţământ preuniversitar de la nivelul fiecărei instituţii. De asemenea, prin introducerea acestei măsuri, transparenţa privind luarea deciziilor va creşte, fiind posibilă o diseminare a informaţiilor mai eficientă şi mai rapidă. În plus, elevii ar putea veni cu propuneri adresate Consiliului de Administraţie prin reprezentantul lor.

De asemenea, recunoaşterea elevilor ca beneficiari primari ai sistemului educaţional şi acordarea dreptului de implicare în luarea deciziilor va duce la întărirea relaţiei de parteneriat între elevi şi profesori şi acest lucru va asigura un respect reciproc între părţi”, a declarat Iulia-Flavia MIRON, preşedinte al Consiliului Naţional al Elevilor

Prin participarea reprezentantului elevilor în cadrul Consiliului de Administraţie se va dezvolta spiritul democraţiei în rândul elevilor şi profesorilor. Astfel, elevii vor învăţa să îşi exprime punctul de vedere în raport cu factorii decidenţi şi vor contribui la bunăstarea societăţii prin implicare în viaţa şcolară. Experienţa dobândită în cadrul unei structuri de conducere cum este Consiliul de Administraţie va forma anual 2000 de absolvenţi cu experienţă în procesul de luare a deciziilor. Astfel, această experienţă poate fi considerată un rezultat educaţional centrat pe competenţe. Cei 2000 de absolvenţi care au participat în Consiliul de Administraţie sunt pregătiţi să conducă afaceri sau să participe în viaţa publică sau politică.

Lipsa de transparenţă în procesul decizional este prezentă în mediul educational, iar prin prezenţa reprezentatului elevilor transparenţa decizională va fi vizibil îmbunătăţită.

Din cauza prezenţei unui reprezentant al elevilor, discuţiile Consiliului de Administraţie vor fi în deplină legalitate deoarece Consiliul de Administraţie nu va mai putea adopta hotărâri care ar putea fi catalogate drept abuzive sau ilegale. De asemenea se va reduce fenomenul corupţiei deoarece un elev nu va tolera acest fenomen în momentul în care îi sunt lezate drepturile.

Dreptul de vot al reprezentantului elevilor în Consiliul de Administraţie consolidează poziţia Consiliului Şcolar al Elevilor în raport cu conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar, totodată presupune creşterea gradului de reprezentativitate a Consiliului Şcolar al Elevilor al unităţii de învăţământ, implicând o responsabilizare signifiantă a elevilor.

Consiliul Naţional al Elevilor militează pentru obţinerea dreptului de vot al reprezentantului elevilor în cadrul Consiliului de Administraţie şi solicită acordarea avizului favorabil de către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru iniţiativa legislativă aflată la Camera Deputaţilor şi face un apel către toţi deputaţii Parlamentului României să sprijine redobândirea dreptului de vot al reprezentantului elevilor în cadrul Consiliului de Administraţie.

“Obţinerea dreptului de vot al reprezentantului elevilor semnifică o creştere a legitimităţii deciziilor Consiliului de Administraţie, iar acest lucru asigură o mai bună aplicabilitate în rândul celor vizaţi de către aceste decizii. De asemenea, reprezentantul elevilor va putea să se asigure de respectarea legislaţiei în vigoare, cu privire la drepturile elevilor, iar în caz contrar, să sesizeze eventualele încălcări ale acestora. Societatea democratică are responsabilitatea de a educa elevii corespunzător principiilor democratice. Şcoala trebuie să formeze cetăţeni. Democraţia participativă trebuie să fie implementată în şcoli, precum este de exemplu în Austria, unde Consiliul de Administraţie este format din trei reprezentanți ai elevilor, trei reprezentanţi ai părinţilor şi trei reprezentanţi ai profesorilor”, a precizat preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.

CP.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.