Legea bonelor, în dezbatere publică până în 21 decembrie 2021

Ministerul Muncii a lansat din 8 noiembrie în dezbatere publica un proiect de OUG pentru modificarea Legii 167/20214 privind exercitarea profesiei de bonă.

Poriectul poate fi consultat pe pagina de internet a Minsiterului Muncii http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6432-pr-oug-modif-lege-bone-08112021

În conformitate cu prevederile Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, persoana calificată potrivit prevederilor legale să desfășoare servicii de îngrijire și supraveghere a copilului și care îndeplinește criteriile prevăzute de lege, poate acorda aceste servicii dacă se înregistrează ca persoane fizice autorizate și care încheie contract de prestări servicii cu părinții copilului/reprezentantul legal al copilului sau în baza unui contract individual de muncă încheiat cu o persoană juridică.

Legea definește serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului, prestate de bone, ca servicii instructiv-educative prin care se asigură îngrijirea, creşterea, protecţia, educaţia şi învăţarea copilului, folosind metode variate şi alternative de educare şi asistare a copilului.

De asemenea, actul normativ stabilește și criteriile de exercitare a profesiei de bonă și obligația utilizării unui plan de activități, anexă la contract.

Pe lângă contractele de prestări servicii, părinții vor putea încheia cu bonele și contracte de muncă, potrivit proiectului de ordonanță de urgență aflat acum în dezbatere la Ministerul Muncii. Practic, părinții vor deveni angajatori, cu toate obligațiile care decurg din această calitate. Proiectul prevede și ce documente vor trebui să aibă în permanență acasă părinții pentru fiecare bonă cu care au lucrat.

Potrivit avocatnet.ro o bonă poate lucra legal în România dacă este angajată la o firmă de bone sau dacă lucrează pe cont propriu ca persoană fizică autorizată (PFA), potrivit unei legi care reglementează încă din 2014 profesia de bonă. Orice altă încadrare a lor este nelegală. În august, când ministrul muncii anunța modificarea Legii bonelor, spunea că doar 37 de contracte de muncă ale bonelor sunt active la acel moment.

Acum, legea nu permite angajarea bonelor de către părinți, în mod direct, singurul mod în care părinții pot contracta serviciile unei bone fiind acela al unui contract de prestări servicii.

Acest lucru ar urma să se schimbe în curând, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență pus  în dezbatere publică in data de 8 noiembrie 2021 pe siteul Ministerului Muncii.

Părintele-angajator va avea, potrivit proiectului, mai multe obligații, inclusiv în raport cu autoritățile.

Concret, fiecare părinte-angajator va trebui să țină acasă dosarul personal al bonei – dacă a avut mai multe, câte unul pentru fiecare.

Ce va conține dosarul personal al bonei

”a) contractul individual de muncă, actele adiționale și celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă, precum și orice alte documente care stau la baza completării registrului general de evidență a salariaților și care certifică legalitatea și corectitudinea acestora;

b) certificatul de calificare de nivel 3 obținut în conformitate cu prevederile  Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a  adulților aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, republicată, diploma, certificatul sau alt titlu de bonă recunoscut sau echivalat conform prevederilor legale în vigoare;

c) cazierul judiciar;

d) adeverința medicală care atestă că este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de bonă;

e) raportul de evaluare eliberat în condițiile legii, din care să reiasă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic să exercite profesia de bonă;

f) adeverinţa emisă de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul/ sectorul municipiului Bucureşti pe a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul/reşedinţa bona şi, după caz, copilul,  privind dovada condiţiei prevăzute la art. 6 lit. f);

g) declarația pe propria răspundere privind dovada condiţiei prevăzute art. 6 lit. b);

h) certificat de integritate comportamentală.

(3) În situaţia în care contractul individual de muncă prevede prestarea serviciilor de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei la domiciliul bonei, documentele prevăzute la alin. (2) se completează, dacă este cazul, cu următoarele documente:

a) adeverinţă medicală care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 6 lit. c), d) şi e) pentru persoanele cu care bona locuieşte împreună;

b) declaraţia pe propria răspundere a persoanelor cu care bona locuieşte împreună privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 6 lit. a)”.

Amenzi usturătoare pentru lipsa documentelor din dosarul bonei

Cine nu va avea acest dosar, cu toate documentele de mai sus, pentru a-l prezenta inspectorilor muncii, la nevoie, va risca amenzi între 2000 – 6.000 de lei.

Mai mult decât atât, părinților le vor reveni și obligații privind Revisal – registrul de evidență a salariaților.

În forma pe care ne-o propune Ministerul Muncii, ordonanța nu va aduce toate cele necesare din punct de vedere legislativ, scrie avocatnet.ro. Un aspect important care pare uitat în discuție este cel privind aspectele de sănătate și securitate în muncă – obligatorii pentru orice angajator.

Prevederile proiectului de OUG nu se vor aplica decât după ce aceasta apare în Monitorul Oficial, ulterior adoptării de către Guvern. Important de menționat că modificările nu vor deveni operaționale de îndată, întrucât sunt necesare și alte modificări subsecvente, ale normelor de aplicare și nu numai, pentru ca acestea din ordonanță să se aplice efectiv.

surse: avocatnet.ro, Ministerul Muncii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.