Noi modificări în Codul Muncii

Legea pentru modificarea Codului Muncii, precum și a Codului Administrativ, adoptată de deputați în septembrie, a fost publicată în Monitorul Oficial și urmează să intre în vigoare din 22 octombrie.

Principalele prevederi din Legea 283/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ care vor intra în vigoare sâmbătă:

– Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care își exercită acest drept.

– Angajatul va avea drept de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de muncă mai favorabile dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puțin şase luni la același angajator;
– Pentru urgențele în familie, salariații au posibilitatea de a cere 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic, însă acestea pot fi acordate doar dacă angajatorul este informat înainte de a lipsi de la serviciu. Angajatorul și salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absență, conform legii.

– Drepturile dobândite de salariat anterior momentului acordării concediilor, ori a absentării de la locul de muncă se mențin pe toată durata concediului, respectiv a perioadei de absenţă.

– Angajatorul are obligaţia acordării pe o perioadă de cinci zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului, a concediului de îngrijitor în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave. Nici această perioadă nu se include în durata concediului de odihnă anual şi constituie vechime în muncă şi în specialitate. Condiţiile pentru acordarea concediului de îngrijitor se stabilesc prin ordin comun al ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al ministrului Sănătăţii, iar pentru neacordarea concediului de îngrijitor salariaţilor care îndeplinesc condiţiile, angajatorul poate fi sancţionat cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

-În cazul în care salariații, reprezentanții salariaților sau membrii de sindicat înaintează angajatorului o plângere sau inițiază proceduri în scopul asigurării respectării drepturilor prevăzute în prezenta lege, beneficiază de protecție împotriva oricărui tratament advers din partea angajatorului.

– Salariatul care se consideră victima unui tratament advers din partea angajatorului îe poate adresa instanței de judecată competente cu o cerere pentru acordarea de despăgubiri și restabilirea situației anterioare sau anularea situației create ca urmare a tratamentului advers, cu prezentarea faptelor în baza cărora poate fi prezumată existența respectivului tratament.

Interdicții de concediere

Noua lege stipulează că le va fi interzis angajatorilor să concedieze salariații care și-au exercitat dreptul de a solicita mutarea pe un post mai bun, chiar dacă angajatorul refuză cererea (având acest drept), motivat.

Angajatorul nu își poate concedia angajatul pe perioada concediului de îngrijitor sau în zilele de absență pentru urgențele familiale. Absența pentru urgențele familiale va trebui anunțată de către salariat. În plus, nici pe perioada concediului paternal, care va suferi și el o serie de modificări, salariații nu vor putea fi concediați de angajatori.

De asemenea, angajatorii nu vor avea voie să îi concedieze pe salariații care au mai multe locuri de muncă.

Salariații care vor fi concediați pentru oricare dintre aceste motive vor putea cere, în instanță, reintegrarea pe vechiul post, așa cum este posibil și în prezent pentru orice concediere nelegală.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.