Recrutare în unitățile de învățământ postliceal ale poliției române

Recrutare în unitățile de învățământ postliceal ale poliției române

 Înscrieri la concursul de admitere pentru școlile de agenți de poliție ,,Vasile Lascăr” – Câmpina și ,,Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, prin Serviciul Resurse Umane, efectuează recrutări în perioada 20.04.2023 – 05.05.2023, pentru concursul de admitere la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, respectiv Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, conform actelor normative în vigoare.

 Pentru concursul de admitere sesiunea septembrie-octombrie 2021, au fost aprobate următoarele locuri:

 1. Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina – 1340 locuri din care 20 locuri pentru candidații de etnie romă și 10 locuri pentru candidații aparținând altor minorități;
 2. Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – 300 locuri din care 2 locuri pentru candidații de etnie romă și 2 locuri pentru candidații aparținând altor minorități.

Candidaţii care doresc să participe la examenele de admitere în una din instituţiile de învăţământ sus-menţionate, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de actele normative incidente printre care:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

            Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, sunt următoarele:

 1. a) inexistenţa tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, înserate sau implantate, pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 2. b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 3. c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 4. d) să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere pentru categoria B.

             Cererile de înscriere se vor transmite exclusiv electronic la adresa de mail resurseumane@sv.politiaromana.ro).

 Relaţii suplimentare (privind dosarul de recrutare, documente și formulare necesare, alte condiții) se pot obţine la telefon 0230203112/ 0230203114 sau pe site-ul I.P.J. Suceava, http://sv.politiaromana.ro , Secțiunea Carieră – Admitere școli postliceale sesiunea aprilie – iunie 2023.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.