Inserția pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități prin Vouchere pentru Tehnologii asistive

Proiect ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități prin obținerea de Vouchere  pentru Tehnologii asistive”

Conform Instrucțiunii cu Nr.1/13 Aprilie 2023, cu privire la acordarea, exclusiv în cadrul proiectului ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități prin obținerea de Vouchere  pentru Tehnologii asistive”, a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive, solicitările privind emiterea vaucherelor pentru tehnologii asistive, împreună cu dosarul, în original,  mai pot fi trimise la ANPDPD, până la data de 31 mai 2023.

În acest sens, ne adresăm persoanelor interesate și care îndeplinesc condițiile, să depună dosarele în original împreună cu solicitarea, înainte de data de 31 mai 2023 pentru a putea fi procesate cererile și a fi transmise la Autoritate.

Reamintim faptul că Autoritatea  Națională  pentru  Drepturile  Persoanelor  cu  Dizabilități în parteneriat  cu  Agenția   Națională   pentru   Ocuparea   Forței  de  Muncă (ANOFM), derulează în cadrul Programului Operațional Capital Uman-Axa prioritară, proiectul ”Facilitarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, care are ca obiectiv specific sprijinirea persoanelor cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiare de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională, înregistrate la Serviciul Public de Ocupare (AJOFM), în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, în vederea creșterii șanselor de ocupare a unui loc de muncă.

Proiectul vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea facilitării inserției pe piața muncii. Acestea pot achiziționa tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, în baza unui vaucher cu o valoare de maxim 23.000 lei.

Proiectul prevede, de asemenea, acordarea de sprijin angajaților în vederea asigurării accesibilizării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, având ca rezultat adaptarea la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități, a 200 de locuri de muncă.

INFORMAȚII UTILE

1.Condiții cumulative pentru a putea beneficia de vaucher:

Persoanele cu dizabilități care pot beneficia de voucher pentru achiziționarea de dispozitive şi tehnologii asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • Au cetățenie română și locuiesc în România;
  • Au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;
  • Sunt șomeri, persoane inactive și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
  • Sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18 ani și până la împlinirea condițiilor  de pensionare.

Tinerii peste 18 ani care nu au împlinit vârsta de 30 de ani pot beneficia de voucher doar dacă urmează o activitate de formare profesională sau se află in sistemul de educație (tineri nonNEETs).

1.Informații cu privire la depunerea dosarului la DGASPC Suceava :

Vă prezentăm mai jos pașii pe care trebuie să îi parcurgă solicitanții:

– să se prezinte mai întâi la  AJOFM Suceava pentru încheierea unui ACORD privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM, însoțit de Planul individual;

– să depună la Compartimentul Persoane adulte în Dificultate din cadrul DGASPC Suceava, o CERERE tip pentru  emiterea voucherului ( în valoare de  23.000 lei) pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, conform recomandării medicale pentru acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

– copie BI/CI;

– copie certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia;

– recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;

Acordul( în original)  privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM, însoțit de Planul individual;

– Un Angajament, întocmit în 5 exemplare;

– după caz, copie ofertă de muncă acceptată sau informare în vederea angajării sau contract individual de muncă încheiat după participarea persoanei cu dizabilități la măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM (se va specifica tipul documentului, acesta constituie prioritate la acordarea voucherului).

Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul ANDPDCA:

http://dgaspcsv.ro/http://andpdca.gov.ro/w/tehnologia-asistiva/

Informații telefonice:

-INFOLINE Tehnologie Asistivă : 0751.015.063, zilnic între orele 12.00-14.00

– DGASPC Suceava: pentru informații legate de depunerea dosarului  puteți suna la tel. 0230/520172, int. 184, între orele 9.00-15.00, sau solicitare pe adresa de email: office@dpcsv.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.