Noi modificări ale Codului Rutier

Guvernul a a probat joi, 10 august, o ordonanță prin care se modifică și completează OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Schimbările se referă la regimul permiselor și înmatriculărilor.

Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 10 august 2023

Ordonanța adoptată de Guvern include o serie de modificări între care menționăm:
– Se stabilește posibilitatea proprietarilor care nu au domiciliul, reședința sau sediul în România de a solicita înmatricularea temporară a autovehiculelor și remorcilor ce urmează a fi scoase din România în vederea înmatriculării în alt stat, la oricare autoritate competentă din România să realizeze operațiuni de înmatriculare;

Până la publicarea Orodnaței în Monitorul Oficial, ”autovehiculele şi remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii sau deţinătorii mandataţi îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul”.

În urma modificărilor aduse  Codului Rutier s-a introdus alineat 1.1 la art. 13: ”proprietarii care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, sediul în România, pot solicita înmatricularea temporară a autovehiculelor și remorcilor ce urmează a fi scoase din România în vederea înmatriculării în alt stat, la oricare autoritate competentă să realizeze operaţiuni de înmatriculare”

– Se introduce posibilitatea pentru titularii unor permise de conducere străine care solicită preschimbarea acestora cu documente similare românești, dar care nu îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare, de a obține permisul de conducere, în urma susținerii examenului în România constând în proba teoretică și practică, fără a efectua pregătirea în cadrul unei școli de conducători auto.

La articolul 83, după alineatul (3), se introduc două noi alineate, alin. (31) și (32), cu următorul cuprins:

  • „(31) În cazul permiselor de conducere prevăzute la alin. (3), inclusiv a celor obținute ca urmare a preschimbării sau a preschimbărilor succesive ale unor permise de conducere obținute prin examen în România, care nu îndeplinesc condițiile de preschimbare cu documente similare românești, titularii acestora se pot prezenta la examen în vederea obținerii unui permis de conducere românesc, făcând dovada că sunt apți din punct de vedere medical.
  • (32) În urma dobândirii permisului de conducere românesc în condițiile alin. (31), permisul de conducere național eliberat de către autoritățile prevăzute la alin. (1) se remite acestora de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, cu mențiunea că a fost obținut un nou permis de conducere în România.”

– Se reglementează cazul de restituire a permisului de conducere în baza rezultatului analizei mostrelor biologice realizate în instituțiile medico-legale autorizate prin care  s-a stabilit absența în organism a substanțelor psihoactive. În practică, s-au întâlnit situații în care, în urma analizei mostrelor biologice, a rezultat absența în organism a substanțelor psihoactive. În aceste situații, permisul de conducere reținut potrivit art. 195  din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, aprobat prin HG nr. 1391/2006, poate fi restituit în baza soluţiei de clasare dispuse în faza urmăririi penale în condițiile legii. Durata desfășurării urmăririi penale diferă de la o unitate de parchet la alta, fapt pentru care restituirea permisului de conducere reținut în condițiile prezentate se poate face mai devreme sau mai târziu, perioadă în care dreptul de a conduce este grevat de suspendare. Soluția identificată este reglementarea unui nou caz de restituire a permisului de conducere pentru a putea preîntâmpina o posibilă prelungire a perioadei de suspendare a dreptului de a conduce.

Noua ordonanță reglementează și încasarea tarifelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării sau rezervării combinaţiei numărului de înmatriculare, în cazul în care serviciile respective au fost prestate în mod direct de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, se realizează prin intermedierea de către instituțiile prefectului. Având în vedere că serviciile amintite nu sunt mediate de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, ci sunt prestate în mod direct de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, nu se justifică intermedierea încasării tarifelor aferente de către instituțiile prefectului.

Dă clic pentru a accesa 563_1689768420_Nota%20fundamentare.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.