A fost aprobat Planul Județean de Acțiune pentru sezonul rece 2020-2021

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a aprobat  Planul Județean de Acțiune pentru sezonul rece 2020-2021, prin care toate instituţiile cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă vor acţiona pentru îndeplinirea următoarelor obiective:

  • intensificarea acţiunilor de identificare şi supraveghere a riscurilor specifice sezonului de iarnă, din zona locaţiilor publice, în vederea prevenirii şi limitării efectelor negative a oricăror situații de urgență;
  • realizarea unui parteneriat real între serviciile publice descentralizate/deconcentrate şi instituţiile şi organizaţiile nonguvernamentale, în vederea cunoaşterii situaţiei operative, pentru rezolvarea în comun a tuturor problemelor ce pot leza interesele populaţiei;
  • asigurarea capacităţii optime de acţiune şi intervenţie specifice situaţiilor de urgenţă generate de incendii, dezastre şi fenomene meteorologice periculoase (căderi masive de zăpadă, polei, îngheţ, viscole, temperaturi foarte scăzute) a I.S.U. Suceava, ale celorlalte componente ale M.A.I., ale unităţilor M.Ap.N, ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale altor structuri cu care se cooperează în zona de competență, pentru limitarea şi înlăturarea, prin intervenţii operative, a efectelor acestor situaţii.

În vederea realizării obiectivelor propuse se are în vedere îndeplinirea unor măsuri specifice, dintre amintim:

– Analizarea şi stabilirea în cadrul unor şedinţe de lucru ale Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență (municipale / orăşeneşti / comunale) a zonelor preponderent dispuse înzăpezirilor din teritoriile administrative, a concluziilor desprinse din anii anteriori, pentru înlăturarea efectelor negative.

– Evaluarea la nivelul tuturor structurilor deconcentrate / descentralizate, a operatorilor economici, unităţilor de gospodărire locală şi a celorlalte instituţii a capacităţilor de resurse tehnice şi umane avute la dispoziţie pentru intervenţii la deszăpeziri şi stabilirea măsurilor pentru menţinerea acestora.

– Analizarea şi stabilirea în cadrul unei ședințe de Comitet Județean pentru Situații de Urgență  a zonelor şi localităţilor din judeţ, preponderent supuse riscului înzăpezirilor precum şi capabilităţile care intervin la nevoie.

– Verificarea sistemelor de înştiinţare (inclusiv aplicația RO-Alert) pentru asigurarea alarmării în timp util a populaţiei din teritoriul de competenţă, asupra producerii unor fenomene meteorologice periculoase.

– Conlucrarea între societăţile care asigură intervenţia pe drumurile naţionale, judeţene şi comunale cu reprezentanţii SDN Suceava şi Câmpulung Moldovenesc, DJDP, organelor administraţiei publice locale în vederea cunoaşterii permanente a practicabilităţii căilor de circulaţie; Intervenţia operativă a personalului, a utilajelor şi autospecialelor de la SDN, DJPD, ISU, IPJ și IJJ Suceava, a  formaţiunilor de intervenţie de la agenţi economici care au atribuţii în asigurarea întreţinerii căilor rutiere pe timp de iarnă în cazul blocajelor pe arterele de circulaţie în vederea asigurării fluidizării traficului.

– Pregătirea şi conştientizarea cetăţenilor privind necesitatea participării active la acţiunile desfăşurate de autorităţi şi forţele specializate în scopul normalizării situaţiei, constituirea de echipe de intervenţie pentru înlăturarea zăpezii din zona gospodăriilor individuale (în cazul căderilor masive de zăpadă), deblocarea căilor de circulaţie din interiorul localităţilor şi a celor care asigură accesul spre comunitate;

– Transmiterea unor comunicate de presă cu privire la principalele măsuri şi activităţi care trebuiesc luate pe timpul sezonului rece de populaţie.

– Informarea medicilor de familie prin orice mijloc de comunicare: e-mail, telefonic, fax etc. privind obligativitatea raportării în perioada sezonului rece a situaţiei gravidelor în lunile de sarcina VI – IX, astfel încât la iminenţa producerii unor blocaje pe căile de comunicaţie acestea să  poată fi evacuate în timp util, către unităţile sanitare ce pot acorda îngrijiri medicale de specialitate;

– Menţinerea fluxului informaţional (telefonic, verbal etc.) cu Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă în vederea informării permanente asupra condiţiilor meteorologice;

– Actualizarea bazei de date privind personalul medical la nivelul tuturor localităţilor: medici de familie,  numere de telefon, e-mail;

– Actualizarea bazei de date cu privire la bolnavii cronici şi a celor cu nevoi de tratament în ambulatoriu (dializă etc.);

– Actualizarea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi şi a celor cu o situaţie economică precară, la nivelul fiecărui UAT;

– Aprovizionarea şi asigurarea resurselor necesare de medicamente la nivelul fiecărei unităţi din reţeaua sanitară judeţeană, în special în localităţile greu accesibile, în caz de ninsori abundente;

– Asigurarea în bune condiţii a furnizării utilităţilor către populaţie, agenţi economici şi instituţii de către furnizorii de servicii, respectiv: apă potabilă, agent termic, energie electrică, transport în comun, gaz, telefonie fixă şi mobilă;

– Monitorizarea şi intervenţia pentru distrugerea gheţurilor de pe cursuri de apă cu risc de inundaţii;Intervenţia operativă în cazul inundaţiilor.

– Constituirea unor patrule mixte care să execute recunoaşteri în municipii/oraşe în vederea identificării persoanelor fără adăpost, preluarea acestora, acordarea primului ajutor medical şi transportul către adăposturile special amenajate, sau la unităţi spitaliceşti, după caz.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.