Scutiri indirecte de TVA pentru organizaţiile non-profit care construiesc sau reabilitează spitale

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede acordarea de scutiri indirecte de TVA pentru organizaţiile non-profit care realizează activităţi de construire, modernizare, reabilitare de spitale şi dotarea acestora cu echipamente.

Dă clic pentru a accesa pr469_22.pdf

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, vizează acordarea unei scutiri indirecte de TVA pentru organizaţiile non-profit care realizează activităţi de construire, modernizare, reabilitare de spitale şi dotarea acestora cu echipamente, articole şi dispozitive medicale.

„Sunt scutite de taxă următoarele: serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti prestate către entităţi non-profit înscrise în Registrul public organizat de ANAF, (…) dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea non-profit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz; livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, (…) precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi cele efectuate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF, dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea non-profit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz”, prevede actul normativ.

Potrivit legii, sunt scutite de taxă şi livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă, precum şi livrarea de produse ortopedice.
Legea va intra în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

LEGE nr.88 din 11 aprilie 2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
L E G E
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 291 alineatul (2), literele a) și b) se abrogă.
2. La articolul 294, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate,
alin. (5) – (7), cu următorul cuprins:
„(5) Sunt scutite de taxă următoarele:
a) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din rețeaua publică de stat, precum și serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești prestate către entități non-profit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza prevederilor art. 25 alin. (41), dacă acestea sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea non-profit sau celor din rețeaua publică de stat, după caz;
b) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii și echipamente de protecție, materiale și consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esențiale pentru compensarea și depășirea handicapurilor, altele decât cele prevăzute la lit. c) și d), precum și adaptarea, repararea, închirierea și leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unități spitalicești din rețeaua publică de stat, precum și cele efectuate către entități non-profit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza art. 25 alin. (41 ), dacă acestea sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea non-profit sau celor din rețeaua publică de stat, după caz;
c) livrarea de proteze și accesorii ale acestora, cu excepția protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b);
d) livrarea de produse ortopedice.
(6) Scutirea de TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii prevăzute la alin. (5) lit. a) și b) se aplică:
a) direct, prin facturare fără TVA de către furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii dacă beneficiarul livrării/prestării
este unitatea spitalicească din rețeaua publică de stat sau, după caz, instituția/autoritatea publică centrală sau locală, care asigură finanțarea acesteia, potrivit legii;
b) prin restituirea TVA aferentă achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile non-profit, potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice. Sumele restituite de la bugetul de stat se utilizează de către entitățile non-profit exclusiv pentru finanțarea achizițiilor de bunuri și/sau servicii prevăzute la alin. (5) lit. a) și b).
(7) Scutirile de taxă prevăzute la alin. (5) se aplică în condițiile prevăzute în normele metodologice.”
Art. II. – Ordinul ministrului finanțelor și normele metodologice prevăzute la art. I pct. 2 se emit în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III. – Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile prezentei legi intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR

CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN
p. PREŞEDINTELE
SENATULUI
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Bucureşti,
Nr.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.