Începe înscrierea elevilor în licee

Începând de joi, 6 iulie, elevii care au promovat examenul de Evaluare Națională se pot înscrie la liceu.  Prima etapă constă în completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a.

Calendarul complet al admiterii la liceu pentru 2023
 • 6 – 7 și 10 – 17 iulie 2023 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului!

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

NOTĂ: 1) Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024, completează opțiunile în perioada 14 – 17 iulie 2023.

2) Candidații, care au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual și care nu au fost admiși, completează opțiunile în fișele de înscriere în perioada 15-16 iulie 2023.

 • 6 – 7 și 10 – 14 iulie 2023 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere.
 • 6 – 7 și 10 – 14 iulie 2023 – Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.
 • 17 iulie 2023 – Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată.
 • Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni  originale la centrul de admitere județean/al municipiului București.
 • 17 iulie 2023 – Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.
 • 18 iulie 2023 – Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională.
 • 18 iulie 2023 – Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.
 • 19 iulie 2023 – Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.
 • Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București.
 • 20 – 25 iulie 2023 – Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați. Dosarul pe care elevul trebuie să-l depună la liceu trebuie să cuprindă cerere de înscriere, carte de identitate, certificat de naştere, copii de pe actele de identitate ale părinţilor, adeverinţă cu notele şi media generală de la Evaluarea Naţională 2023 şi foaia matricolă pentru clasele V-VIII, foaie matricolă ce trebuie să includă şi calculul mediei generale.
 • 25 iulie 2023 – Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.
 • 26-28 iulie 2023 – Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.